PL logo EN
Formularz zgłoszeniowy
Szukaj |

Karta zgłoszenia

konkurs otwarty na najlepsze filmy wideo Festiwal IN OUT 2018

W celu zgłoszenia się do konkursu IN OUT Festival, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Sekcja "autor" jest obligatoryjna, sekcję "dane osoby zgłaszającej pracę" należy wypełnić tylko gdy nie jesteś autorem pracy a jedynie zgłaszasz ją na konkurs.

Pola oznaczone * są obowiązkowe

autor

dane osoby zgłaszającej pracę

film

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu wyłącznie na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(a) o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu do danych i żądania ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z niniejszym oświadczeniem oraz stosownym prawem.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu otwartego na najlepsze filmy wideo 12 Festiwalu IN OUT 2018 i składając podpis pod niniejszą kartą zgłoszenia w pełni akceptuję, w tym zwłaszcza w zakresie udzielenia organizatorowi licencji.
Oświadczam, że jest właścicielem praw autorskich majątkowych do dysponowania filmem/filmami: w tym posiadam prawa do wszelkich utworów, w tym posiada prawa do wykorzystanej muzyki (ewentualnie numer licencji:.........................) wykorzystanych w filmie/filmach, jak również zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób biorących udział w filmie/filmach oraz zwalnia Organizatorów i Partnera wspierającego od wszelkich roszczeń osób trzecich wobec zgłaszanego filmu/filmów.
Zapewniam, że zgłoszony przeze mnie film nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że jego rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa ochrony wizerunku osób przedstawionych w filmie/filmach.
Oświadczam, iż udzielam licencji do filmu/filmów Organizatorom i Partnerowi konkursu na zasadach ujętych w Regulaminie Konkursu, a także nie roszczę praw do zwrotu nośnika na którym został on utrwalony.